El canvi climàtic pas a pas

a Actualitat/Ciència/Tema del mes

Les emissions de CO2 a Catalunya van ser el 2007 de 8,05 tones per habitant i any

El canvi climàtic és la variació global del clima a la Terra. Al llarg de la història de la Terra s’han produït diversos canvis climàtics de forma natural (eres glacials,…), però en els últims segles ha estat l’activitat humana la que ha provocat una alteració en el clima, produïda per l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte hivernacle.

Els factors que han portat a aquest canvi climàtic són múltiples. Hi ha uns factors naturals els quals han causat grans canvis des d’èpoques prehistòriques.

D’altres han estat imposats per l’home, com la incorporació del CH4 durant la Revolució Industrial. Hi ha  gasos que són capaços de persistir a l’atmosfera durant períodes de temps llargs: de 100 anys el CO2 i d’una dècada el metà. Per tant, com que el seu cicle de vida és molt llarg, quan aquests gasos s’injecten a l’atmosfera s’hi acumulen.

El vapor d’aigua, tot i que està considerat com un gas amb efecte hivernacle, en tenir una persistència de només unes quantes setmanes, no té conseqüències greus en la concentració de l’atmosfera.

A Catalunya, l’origen de les emissions correspon en un 73,7% al consum de combustibles fòssils, en un 9,6% a les activitats agrícoles, en un 10,3% a les activitats industrials i en un 5,9% a la gestió de residus. Les emissions de CO2 a Catalunya van ser el 2007 de 8,05 tones per habitant i any.

Les conseqüències de tot plegat són devastadores. La fusió del gel dels Pols amb la conseqüent pujada del nivell del mar d’entre 15 i 94 cm que inundaria zones costaneres, el canvi de les zones climàtiques i avanç del desert, l’augment de la temperatura mitjana de la Terra d’1,4 a 5,8ºC d’aquí al 2100 i l’extinció de determinades espècies animals i vegetals.

El quart informe de l’IPCC (Panell Intergovernamental d’experts sobre Canvi Climàtic) afirma que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els augments observats de la mitjana mundial de la temperatura de l’aire i de l’oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell de mar.

Em dic Marc Genebat Fernández. Vaig nèixer el dia 2 de juny del 2007 a Barcelona. Un dels meus millors amics és el Julen Márquez. Un dels fets més importants de la meva vida va ser les meves primeres vacances a un càmping amb 2 anys. Un dels meus hobbies és jugar a videojocs. Una de les coses que m’agraden és l’handbol. A la meva vida, la persona més important és el meu germá.

Me llamo Marc Genebat Fernández. Nací el dia 2 de junio del 2007 en Barcelona. Uno de mis mejores amigos es Julen Márquez. Uno de los hechos más importantes de mi vida fueron mis primeras vacaciones a un cámping cuando tenia 2 años. Uno de mis hobbies es jugar a videojuegos. Una de las cosas que me gustan es el balonmano. La persona más importante de mi vida es mi hermano.

My name is Marc Genebat Fernández. I was born in 2nd of June of 2007 in Barcelona. One of my best friend is Julen Márquez. One of the most important events in my life was my first holidays in a campsite when I was 2 years old. One of my hobbies is playing videogames. One of the things that I like is playing handball. The most important person in my life is my brother.