Creix la desigualat de gènere durant la pandèmia

13 views

La situació de la Covid-19 accentua la desigualtat de gènere i feminitza la pobresa, ja que les dades revelen que les dones pateixen més que els homes

Aquest any durant la pandèmia moltes dones a Catalunya han tingut inseguretat alimentària. Una persona pateix inseguretat alimentària quan no té accés regular a suficients aliments innocus i nutritius per a un creixement i desenvolupament normals i per portar una vida activa i saludable.

Això pot ser degut a la falta de disponibilitat d’aliments o la manca de recursos per obtenir-los. Ja que guanyen menys diners que els homes o tenen accés a feines mal pagades, són més vulnerables a la pobresa extrema i tenen menys possibilitats d’accedir al mercat laboral.

Rols de gènere:

La darrera Enquesta d’Ocupació del Temps a Espanya indicava que les dones dediquen de mitjana diària 4 hores i 32 minuts a les tasques de la llar i la cura de la família, a diferència dels homes, que marquen un temps de 2 hores i 29 minuts.

Les dones que treballen des de casa, sovint són les que assumeixen també les tasques de la llar, la cura de les criatures i de les persones dependents de les quals  tenen cura. Amb el confinament, suposa una sobrecàrrega de treball per totes les dones, incloses les mestresses de casa.

Feina inestable laboral femenina:

En l’actualitat trobem un gran nombre de dones treballant a primera línia contra el coronavirus: metgesses, infermeres, auxiliars, caixeres de supermercats, farmacèutiques… No obstant això, cal prestar atenció a l’altra cara de la moneda: els treballs mal pagats, on la majoria de l’ocupació són dones.

“Ja partíem anteriorment d’una escletxa de gènere, però l’actual crisi pel coronavirus l’ha evidenciat. Per exemple, les dones treballadores en el sector de la neteja o de les cures, sectors clarament precaris, menys valorats i feminitzats”, comenta l’Anna Passarell, presidenta de l’Associació MEVA, una entitat dedicada a donar suport a dones en situació de precarietat i violència de gènere.

Les dones que encara segueixen exercint aquestes feines, es posen en risc de contagi diàriament, tot i que aquestes són minoria. La majoria d’elles es veuen avui en una situació extrema, ja que gran part d’aquestes feines s’han vist suspeses, algunes de les quals es realitzen sense contracte de treball, i per tant, ara un gran nombre de dones es troba sense feina i sense ingressos.

Desigualtat i escletxa digital:

Cal tenir en compte que la desigualtat de gènere no afecta de la mateixa manera a totes les dones. Per exemple, les llars unipersonals, formades per mares solteres, les dones majors de 65 anys, les dones immigrants…

Les dones immigrants llatinoamericanes són especialment susceptibles a trobar-se en risc d’exclusió i pobresa, ja que, a causa de la falta d’oportunitats, tendeixen a exercir feines irregulars, normalment en l’àmbit de la llar i les cures.

L’Associació Intercultural Diàlegs de Dona s’encarrega d’acollir, acompanyar i empoderar, en el procés de socialització a la nova societat, a les dones immigrades, concretament a dones arribades d’Àsia i el nord d’Àfrica.

Redactors juniors

, ,

El més recent

Pèrdua de temps?

“Més respecte cap a les dones; però crec que ja el tenim” (Marcos Fernàndez Torres) El

La gent i el 8M

Actualment a la societat hi ha un Dia Internacional de la Dona treballadora. Aquest dia és