El salari de les dones segueix sent menor que el dels homes

24 views

El sou d’una dona segueix sent molt més inferior que el d’un home, tot i això, segueix millorant en l’aspecte de l’economia

La bretxa salarial és la diferència del salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes expressada en forma de percentatge. És un indicador de discriminació retributiva atès que indica en quina mesura el salari dels homes és superior al salari de les dones.

Hi ha dues formes d’expressar aquest índex: bretxa salarial ajustada i no ajustada. La bretxa salarial ajustada té en compte aspectes com el lloc de treball, la formació, l’experiència, els horaris, etc. La bretxa salarial no ajustada és aquella que calcula la mitjana de sous de manera global, sense tenir en compte altres característiques. La bretxa salarial no ajustada sol ser molt superior a l’ajustada, ja que aquesta segona mesuraria la discriminació manifesta i il·legal contra les dones. En anglès el terme és conegut com a gender pay gap.

Tot i que a poc a poc va disminuint, segueix sent greument perjudicial per a la dona.  De fet, el salari mitjà de les dones és un 23% menor al dels homes, és a dir, a l’any, la dona cobra 6.521 euros menys que l’home tot i efectuar la mateixa feina. 

Tot i que els avenços van arribant, ja que cada any la bretxa salarial disminueix un 0,4%, encara són molt freqüents els casos de dones narrant males experiències a la feina amb la remuneració. Podríem esmentar a moltes dones. Per tant, queda molt clar que, tot i els esforços per evolucionar, encara queda molt per fer. Moltes vegades, en l’àmbit laboral, el empresaris d’empreses internacionals o locals, no accedeixen a donar càrrecs de poder a dones per la maternitat. 

Són molts els que pensen que, en plé segle 21, això ja hauria d’haver acabat, i que cap gènere hauria de tenir preferències o, al contrari, obstacles en l’àmbit laboral. Creuen en que els dos s’han de guanyar les coses i demostrar del que són capaços sense cap dificultat o facilitat pel gènere.

Per a altra banda, també hi ha molta gent que pensa que això és una realitat, i que les dones no poden fer les mateixes feines que els homes, ja sigui per a temes físics o per a altres aspectes, com la maternitat, que és un dels més freqüents. Sostenen l’argument que tot i tenir les mateixes capacitats mentals, no poden fer la mateixa feina o amb la mateixa dedicació ja que, en un futur, hauran de ser mares. 

Així doncs, hi ha opinions molt diverses, però tot i les opinions, això segueix sent una realitat, que dia a dia segueix passant.  

Redactors juniors

El més recent

Pèrdua de temps?

“Més respecte cap a les dones; però crec que ja el tenim” (Marcos Fernàndez Torres) El

La gent i el 8M

Actualment a la societat hi ha un Dia Internacional de la Dona treballadora. Aquest dia és