La vacunació contra la Covid no deixa la agulla a dins del braç

23 views

Per la redacció de 1r d’ESO A:  Jaume Beivide, Víctor Mendez, Saioa Pujadas i Judith Bronchales

Les xarxes van plenes de notícies que espanten a la població sobre la Covid 19

Hi ha hagut casos de gent els quals diuen que l’agulla de la vacuna contra la Covid, es queda dintre del cos. La gent expandeix aquesta Fake new a través de les xarxes socials com Twitter, TikTok, Instagram entre d’altres, amb la finalitat d’enganyar a les persones.

Hi ha hagut sanitaris desmentint la situació, però qui tindrà raó els metges o la gent que ho ha publicat?

Per poder descobrir si és veritat o no, li hem preguntat a cinc persones, dos sanitaris, dos avis i una professora.

Després d’haver preguntat a les persones sobre la situació, sabem qui té la raó, a través dels entrevistats, comparteixen la mateixa opinió, l’agulla no es queda dins del cos.

Llavors qui té la raó són els metges, no la gent que ha expandit . La gent ha penjat a les xarxes socials una Fake New.

Redactors juniors

El més recent

Pèrdua de temps?

“Més respecte cap a les dones; però crec que ja el tenim” (Marcos Fernàndez Torres) El

La gent i el 8M

Actualment a la societat hi ha un Dia Internacional de la Dona treballadora. Aquest dia és