El micromasclisme segueix vigent

El micromasclisme és la base del masclisme El micromasclisme encara existeix i hi ha moltes dones que el pateixen. El micromasclisme és el masclisme normalitzat socialment, un masclisme tant injust que el