Els deutes del FC Barcelona

El Barça, durant aquests últims mesos, manté el deute més elevat dels clubs d’Europa, amb un valor de 1.173 milions d’euros a causa de les despeses produïdes, principalment pels sous dels jugadors