Les fake news estan portant confusió al món

Pels alumnes de la redacció de 1r d’ESO B: Mònica Martinez, Josep Romero, Alexandra Lagos, Gerard Barceló i Valentina Ivonne Els mestres de l’Institut Vilamajor declaren propostes per prevenir les fake news

Restaurants en cadena

Pels alumnes de la redacció de 1r d’ESO A Han millorat en els últims anys ? Els alumnes de l’institut de Sant Pere de Vilamajor de 1r A, hos expliquen si els

El “pop arbre” no existeix

Pels redactors de 1r dESO A: Laia Boixareu, Dikra El Hana, Athan Córdoba Gruas i David Moreno El 87,5% dels alumnes consultats van assegurar que les dades de la web eren “fiables”