Tothom és capaç d’assistir a la universitat amb esforç i dedicació

Hi ha diferents maneres d’entrar a la universitat, ja sigui a través de la selectivitat o mitjançant els cicles formatius de grau superior

Per: Laia Illa, Edurne Lara, Saioa Pujadas, Jan Casanovas, Ferran Vegas Tudela

La gran majoria d’alumnes que accedeixen a la universitat són persones que, després de l’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori), fan batxillerat. El batxillerat dura dos cursos, i n’hi ha diferents “tipus”: entre altres, els més comuns són el científic-tecnològic i el social-humanístic. Després d’acabar aquests dos anys d’estudis, l’alumne fa la prova d’accés, en la qual s’avaluen moltes assignatures, i segons la mitjana de la prova d’accés (PAU) i del batxillerat, podrà entrar a la carrera universitària desitjada o no. 

També hi ha persones que, després de l’ESO, fan una formació professional, més coneguda com a “mòduls”. Aquest curs té una duració de dos anys (el cicle mitjà) i un extra si vol tenir un grau superior (a més, també es fan pràctiques). Després, com al batxillerat, també s’ha de fer una prova d’accés per accedir a la universitat. 

Fins ara la prova més comuna han estat les PAU. Aquesta consisteix a superar uns exàmens de diferents assignatures, i depenent del batxillerat que hagis fet tens unes assignatures o unes altres. A més, hi ha quatre matèries obligatòries per tots els batxillerats: Llengua castellana i literatura, Llengua catalana, Llengua estrangera i Història d’Espanya. 

Recentment, han canviat aquestes proves i se’n fan unes altres, que són molt semblants a les PISA. PISA no avalua matèries escolars, sinó que revisa les tres àrees de competències bàsiques: lectura, matemàtiques i ciències naturals, amb proves dissenyades per ser independents del currículum (i així poder comparar diversos països).

La matrícula universitària se situa al voltant dels 500-600 euros, a les públiques, i a les privades té un cost de 900-1.000 € de mitjana, depenent de la carrera escollida. Si a les famílies els hi suposa un esforç extraordinari o que no poden pagar, hi ha beques que els ajuden econòmicament.

Aquest any, les proves d’accés de Catalunya tindran lloc els dies 14, 15 i 16 de juny, i les de recuperació seran els dies 7, 8 i 9 de setembre.

En conclusió, hi ha moltes maneres d’accedir, a més de les mencionades, també pots entrar a la universitat fent proves per majors de 25 o 45 anys. Conjuntament amb les ajudes econòmiques, l’alumne principalment només haurà d’estudiar i esforçar-se per entrar a la carrera desitjada.